Tot ooit Bonzo

Helaas heeft ons het bericht bereikt dat oud lid Jan Borstel na een ziekbed op 23 april 2016 is overleden.

Jan kan met recht een verenigings man genoemd worden: hij werd lid begin jaren 80 en is tot tot voor kort betrokken bij de club. 

We zullen hem gaan missen! Wij wensen iedereen veel sterkte met dit verlies.

Onze gedachten gaan uit naar Ellen, Wesley en Alissa en overige familie.

Tot ooit Bonzo…..